Algemene voorwaarden Webshop ItalDeli

Artikel 1 : Identiteit van de verkoper

Firma : Italiaanse Delicatessen nv
Adres : Oostendelaan 270, 8430 Middelkerke
Email : sales@italdeli.be
BTW : BE 0440.179.565
IBAN : BE39 7385 1506 0019 & BE67 2800 4395 5787

Artikel 2 : Toepasselijkheid en voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met u als klant. Bepaalde voorwaarden zijn enkel van toepassing op consumenten (natuurlijke personen, voor niet-beroepsmatige doeleinden).
 2. Wij leveren enkel in België. Als je een bestemming in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren, maar als je ons een email stuurt dan proberen we je alsnog te bedienen.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als we merken dat een minderjarige een bestelling heeft geplaatst, dan zullen we die weigeren.
 4. Je kan onze algemene verkoopsvoorwaarden steeds terugvinden op onze website en het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden.
 5. Er kunnen naast deze algemene voorwaarden nog bijkomende of bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3 : Ons aanbod en jouw bestelling

 1. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat je een goede beoordeling kan maken en de afbeeldingen zijn een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden goederen.
 2. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk hebben vergist, dan zijn we niet verplicht alsnog te leveren. Tevens kan ons aanbod een beperkte beschikbaarheid of geldigheidsduur hebben, en het aanbod kan onderworpen zijn aan beperkende voorwaarden.
 3. Om producten aan te kopen, kies je ze, bepaal je het gewenste aantal en voeg je het toe aan je winkelmandje. Nadien vul je je contactgegevens, leveringsgegevens en eventuele facturatiegegevens in. Dat kan door het aanmaken van een klantenaccount (met login), maar evengoed zonder account en login.
 4. Erna krijg je een overzicht van je bestelling, met daarbij ook een afzonderlijke vermelding van de verzend- en transportkosten.
 5. Verder aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je het order.
 6. Finaal doorloop je dan de betaalprocedure.
 7. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we de goedgekeurde betalingstransactie hebben ontvangen en we je bestelling bevestigen per mail. Bestellingen zonder geldige betaling worden niet verwerkt.

Artikel 4 : Prijs

 1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW en taksen. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.
 2. De prijzen wijzigen ook niet tussen het moment van bestellen en leveren.
 3. Afhankelijk van je bestelling zijn er bovenop de aankoopprijs ook verzendkosten van toepassing. In dat geval melden we dat altijd in het overzicht van je order voordat je de bestelling definitief plaatst.

Artikel 5 : Betaling

 1. We kunnen enkel betaling via de betaalmodule op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, maken wij gebruik van SSL technologie en werken we samen met Mollie als erkend en kwalitatief betaalplatform.

Artikel 6 : Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat je goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je er van mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product.
 2. Wij garanderen ook dat onze goederen voldoen aan alle wetten zoals deze bestaan op het ogenblik van je bestelling en zoals die gekend zijn door de verschillende producenten van deze goederen.

Artikel 7 : Levering

 1. Alle goederen worden geleverd op het adres (in België) dat je hebt aangegeven bij je bestelling.
 2. Als de goederen in stock zijn is de leveringstermijn in principe maximaal 7 werkdagen. De leveringstermijn is richtinggevend en niet afdwingbaar. Als een artikel niet voorradig is, dan zal de leveringstermijn langer zijn en afhangen van de toelevering uit Italië. We informeren je bij problemen of vertraging en bespreken dan met u een nieuwe leveringstermijn of desgevallend annulatie.
 3. In geval de bestelde goederen blijvend onbeschikbaar zijn dan hebben wij steeds het recht de overeenkomst te ontbinden. Desgevallend bekom je een volledige terugbetaling van de aankoopprijs en verzendkosten.
 4. Leveringen gebeuren door ons eigen vervoer of marktconform door een gekende en gevestigde transporteur of koerier of postbedrijf.
 5. Verzend- en transportkosten worden afzonderlijk berekend en worden duidelijk vermeld op uw orderbevestiging.
 6. De verzendingen en leveringen zijn steeds onze verantwoordelijkheid en je hoeft je geen zorgen te maken over goederen die verloren gaan of beschadigd worden onderweg.
 7. Je bent als klant gehouden om het aantal colli te controleren alvorens de afleverbon of vrachtbrief te ondertekenen. Evenzeer dien je zichtbare gebreken te vermelden (bijvoorbeeld goederen die tijdens het transport werden beschadigd). Na aftekening is hierover geen discussie meer mogelijk.
 8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige of niet-levering door onze transporteur. Onze verantwoordelijkheid blijft steeds beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan jij aantoont dat je ze niet of gebroken hebt ontvangen.

Artikel 8 : Herroepingsrecht

 1. Als je als consument goederen bij ons koopt, heb je tot 14 dagen het recht om te beslissen dat je de goederen of diensten niet wil houden. Deze termijn gaat in vanaf de leveringsdatum. Je kan je bestelling dan terugsturen en de verzendkosten hiervoor betaal je zelf.
 2. Je moet de goederen naar ons terugsturen binnen de 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de overeenkomst wenst te herroepen. De kosten van het terugzenden zijn voor jouw rekening, en het retourneren kan via de post, of via een koerier, of door de goederen ter plekke in onze winkel terug te bezorgen (Oostendelaan 270,8430 Middelkerke).
 3. We betalen je de aankoopprijs terug binnen de 14 dagen nadat we je bestelling hebben teruggekregen en deze terugbetaling omvat geen leveringskosten.
 4. We verwachten ook dat je tijdens die eerste 14 dagen na de levering zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen, mag je ze enkel in die mate uitpakken of openen als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren in originele staat, en met de originele verpakking of evenwaardig.
 5. Als je verder gaat dan nodig was en een fles is geopend, beschadigd of in waarde verminderd, dan zullen we een evenredige waardevermindering toepassen bij de terugbetaling. Geopende of beschadigde flessen (ook door het terugsturen) kunnen niet worden vergoed.

Artikel 9 : Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze contractuele verplichtingen na te komen of de levering uit te voeren. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten zolang de overmachtsituatie duurt, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Omdat er sprake is van overmacht zijn wij hierbij geen schadevergoeding verschuldigd.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder -maar niet limitatief- kunnen onder meer vallen : stakingen, brand, energiestoringen, communicatiestoringen, tijdelijke of blijvende niet-levering vanwege onze toeleveranciers of andere derden…

Artikel 10 : Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s en al onze communicatie in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen toe te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

Artikel 11 : Klachten en geschillen

 1. We proberen natuurlijk steeds onze klanten 100% tevreden te maken en te houden. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten en produkten, dan kan je ons contacteren via email (sales@italdeli.be).
 2. We proberen er steeds samen uit te komen via onze persoonlijke klachtendienst en we zullen steeds een zo goed mogelijke en commerciële oplossing proberen uit te werken.
 3. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten -ongeacht de woonplaats- is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Als om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van deze algemene voorwaarden in de eerste plaats worden teruggegrepen naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming zoals opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht.
 4. Bij geschillen of betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.
 5. Als consument heb je ook de mogelijkheid om het geschil buiten de rechtbank op te lossen. Je kan hiervoor terecht bij de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid.